หมวดพิเศษเบอร์คู่รักแท้และแฝดคุณสาม โอกาสพบ1ในล้าน

หมวดพิเศษ เบอร์คู่รักแท้ 7 ตัวท้ายเป็นเลขเดียวกันทั้งหมด (โอกาสพบ1ในล้าน)

คู่รักแท้ 


คู่ที่1 โฟว์1 คู่ละ 5900 ฿
0823-1111-64 (ดีแทค)
0843-1111-64 (วันทูคอล)

คู่ที่2 โฟว์4 คู่ละ 5900 ฿
082-4444-813 (ดีแทค)
080-4444-813 (ดีแทค)

คู่ที่3 ตอง 999 คู่ละ 8900 ฿
083-568-4999 (ดีแทค)
087-568-4999 (ดีแทค)คู่ที่4 ตอง 444 คู่ละ 4900 ฿
080-4062-444 (ดีแทค)
082-4062-444 (ดีแทค)


คู่ที่5 หยินหยาง 6969 คู่ละ 5500 ฿
084-49-36969 (วันทูคอล)
088-49-36969 (วันทูคอล)

คู่ที่6 xxyy 1144 คู่ละ 4500 ฿
087-846-1144 (วันทูคอล)
082-846-1144 (วันทูคอล)

คู่ที่7 xyyx 7007 คู่ละ 4500 ฿
086-221-7007 (วันทูคอล)
084-221-7007 (ทรู)คู่ที่8 กระจก 687 (3 เบอร์) 6500 ฿
085-6687-687 (วันทูคอล)
083-6687-687 (ดีแทค)


094-6687-687 (ดีแทค)

คู่ที่9 ตองหน้า คู่ละ 3700 ฿
089-222-4846 (วันทูคอล)
083-222-4846 (ทรู)

คู่ที่10 ก้าวหน้า (95) + ตอง 333 คู่ละ 4900 ฿
083-95-34-333 (ดีแทค)
080-95-34-333 (ทรู)


คู่ที่11 โฟร์ 3 คู่ละ 5900 ฿
082-16-33332 (วันทูคอล)
085-16-33332 (ดีแทค)

คู่ที่12 xyxy 4343 คู่ละ 4500฿
082-40-54343 (ดีแทค)
080-40-54343 (ดีแทค)

คู่ที่13 ตอง 999 คู่ละ 8900฿
080-406-4999 (ดีแทค)
082-406-4999 (ดีแทค)

คู่ที่14 เรียงสวย 56789 (3 เบอร์) 6500฿
080-6677896 (วันทูคอล)
085-6677896 (วันทูคอล)
089-6677896 (ดีแทค)

คู่ที่15 ตอง 333 คู่ละ 3900฿
090-095-3336 (ดีแทค)
091-095-3336 (ดีแทค)

คู่ที่16 ตอง 333 คู่ละ 3600฿
090-095-3337 (ดีแทค)
091-095-3337 (ดีแทค)


คู่ที่ 17 เรียง 2345 คู่ละ 4800 ฿
082-182-2345 (วันทูคอล)
086-182-2345 (วันทูคอล)


คู่ที่ 18 คู่-เรียง สวย 83-84 คู่ละ 3600 ฿
094-6-83-83-84 (ดีแทค)
099-6-83-83-84 (ทรู)

คู่ที่ 19 จำง่าย+8 5ตัว คู่ละ 3800 ฿
084-818-8138 (วันทูคอล)
087-818-8138 (วันทูคอล)

คู่ที่ 20 เบอร์มงคล789 คู่ละ 4600 ฿
098-00-77-898 (วันทูคอล)
064-00-77-898 (ทรู)

คู่ที่ 21 เรียง 84 85 คู่ละ 4500 ฿
062-884-84-85 (ดีแทค)
063-884-84-85 (ทรู)

คู่ที่ 22 เลขมงคล 456 คู่ละ 4700 ฿
094-3577-456 (ดีแทค)
063-3577-456 (ดีแทค)